Ta chansen att boka idrottsanläggningar och hallar

Företag, privatpersoner och föreningar - alla är välkomna att söka tider och göra förhandsbokningar i kommunens bokningssystem Interbook.

I kommunens bokningssystem Interbook kan du söka efter lediga tider och boka kom­munens idrottsanläggningar och hallar. Hittar du en tid som passar, fyll i formuläret och skicka en bokningsförfrågan. Vi strävar efter att svara inom en arbetsdag. Observera att vi inte arbetar under helger och röda dagar.

Boka anläggning

Har du aldrig bokat hos oss tidigare? Som förening: Ta kontakt med din förenings bokningsansvarig. De bestämmer vilka som får boka på föreningen och kan skapa underanvändare. Har er förening ingen bokningsansvarig maila bokningen@ostersund.se så hjälper vi till.

Som privatperson och företag kan du själv enkelt registrera dig och skapa en inloggning genom att följa instruktionerna på inloggningssidan. Klicka på logga in så kommer du till sidan där du registrerar dig.

Boka Idrottsanläggningar och hallar

Mer information om allmänna bestämmelser, principer vid schemaläggning och lokalhyror finns på vår hemsida:

Virtuella guidningar:

Viktig info

 • Du måste vara minst 18 år för att boka våra lokaler

 • Tid för förberedelser ingår i hyrestiden

 • Avbokningar av träningar ska meddelas till Föreningsservice senast 3 (tre) dagar innan träningstillfället

 • Inställda matcher, tävlingar eller arrangemang meddelas senast 8 (åtta) dagar före arrangemangsdatumet till Föreningsservice

 • Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten

 • Anläggning/lokal får inte utnyttjas för annat ändamål än det den är bokad för

 • Ansvarig ledare skall alltid finnas. Ansvarig ledare är skyldig att kontakta respektive vaktmästare i de fall ett arrangemang kan vara "i fara" (ospelbar plan, dåligt väder mm) för att klara ut om arrangemanget går att genomföra.

 • Extra personalkostnader för tid utöver ordinarie öppethållande debiteras förhyraren

 • Vid förhyrning av anläggning eller samlingslokal skall abonnenten grovstäda använda utrymmen efter avslutad verksamhet

 • Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att disponera anläggning/-lokal för annat ändamål på abonnerad tid

 • Eventuell skadegörelse som sker i förhyrd anläggning skall anmälas till ansvarig personal eller Föreningsservice senast påföljande dag

 • All skadegörelse som uppkommer genom oaktsamhet debiteras den organisation/förening eller enskild person som orsakat skadegörelsen

 • Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förvaras på anläggning/lokal