Välkommen till Jijnjevaerie Sameby!

Samebyns åretruntmarker omfattar Hotagsfjällen mellan Hotagen och Valsjöbyn i väster och Ströms Vattudal i öster och ingår till stor del i Hotagens naturreservat. Området avgränsas i norr av gränsen mot Frostvikens församling och i väster av gränsen mot Lierne kommun i Norge. I söder sträcker sig Jijnjevaerie till Foskvattnet samt Stor-Erfjället (Evevaerie) på gränsen mot Laxsjö socken.

Vinklumpen vid vägens ände är ett gammalt vår- och höstviste för samerna i Jijnjevaerie (f.d. Hotagens) sameby. Vistet används fortfarande, och är idag huvudviste för samebyn. Samerna anländer tillsammans med renarna till Vinklumpen i slutet av april-början av maj innan renkorna kalvar. Sedan bor man här till början av november med undantag för några veckor mitt under högsommaren då man flyttar till sommarvistet vid Lobbersjön. I Vinklumpen finns stora rengärden för märkning, räkning och skiljning samt ett renslakteri.

Uppe vid Vinklumpen ligger också Lill Jakobs dubbelkåta som är en idyll att rasta vid. Kåtan är som en del av naturen. Den är grå av ålder och gräset växer grönt. Stigarna mellan härbrena och lillkåtan är mjuk av många fötters tramp. Runt kåtaplatsen står knotig fjällbjörkskog som inbjuder till vandringar. Blåblommande torta växer manshög och fullbordar idyllen.