VÄSTRA VIKBOLANDETS KYRKOR

Dagsbergs kyrka 1200-tal. Gustaviansk stil.

Östra Stenby kyrka med spår från 1100-talet. Exteriör nyromantisk, interiör barock.

Kuddby kyrka uppförd 1828. Nyklassicistisk.

Furingstad kyrka med medeltida kärna samt kalkmålningar från 1400-talet. Runstenar från 1000-talet.

Tåby kyrka uppförd 1789. Gustaviansk stil.

Å kyrka uppförd 1846. Dopfunt i kalksten. Konungsund kyrka invigd 1802. Nyklassicistisk.

Brudpällen Östra Stenby kyrka Återskapat guldskinnsbroderi från 1300-talet. tfn 011-34 19 42

ÖSTRA VIKBOLANDETS KYRKOR

Häradshammar kyrka uppförd 1792. Altartavla av Pehr Hörberg. Stilepok nyklassicism.

Östra Husby kyrka uppförd 1809.

Jonsberg kyrka uppförd 1726. Dopfunten är utförd i kolmårdsmarmor.

Rönö kyrka uppfördes 1642 av Pfalz greve Johan Casimir. Altarskåp från 1400-talet.

Östra Ny kyrka uppförd 1822. I ny-klassicistisk stil. Altaruppsats från Lübeck 1400-tal.

Mauritzbergs slottskapell uppfört på 1720-talet. Östergötlands enda fristående gårdskapell.

EFS på Vikbolandet Bossgårdsvägen 38 0725250409, 0738050653 efsvikbolandet.se

ELM - Falketorps Missionsgård Kristen lägergård med verksamhet för alla åldrar. falketorp.se