Boberget

Östra Stenby. Fornborg från 500-talet.

Borgberget Tåby

Fornborg från 400-talet och grav från 1500 f Kr.

Gullborg Tingstad

Fornborg

Gullestad Gravfält

Östra Stenby, med 265 gravar

Hjärterum Kuddby

Gravfält och runsten.

Jämjö borg Östra Husby

En av landskapets märkligaste fornborgar från folkvandringstiden.

Lönshuvud Rönö

Vårdkase från 1700-talet.

Oklunda Östra Husby

Runristning från 800-talet.

Skamby Kuddby

Ovanligt gravfält från yngre järnåldern med tio båtgravar.

Stensö borgruin

Östra Husby. Sveriges bäst bevarade kustkastal från medeltidtid.

Tåby gravfält

Ett hundratal gravhögar och domarringar från järnåldern.

Å ödekyrka

Från 1200-talet.

Åby gård Kuddby

Hällristning från 1000 f Kr alt. bronsåldern.