Victoriafortet

I skuggan av skidbacken i Vuollerim gömde sig i många årtionden en hemlig försvarsanläggning. Ett artillerifort vars imponerande kanon var väl gömd för omvärlden under en förfallen och oskyldig lada. Denna hemlighetsfulla plats var en vital del av försvarslinjen längs Lule älvdal och konstruerades som Sveriges sista bastion mot ett potentiellt invasionshot under det kalla kriget. Foto: SFV/Ulrika Kjellin

Medan de omfattande kraftverksprojekten längs Luleälven tog form på 1950- och 60-talen, smyckades skuggorna av ett annat projekt – ett projekt med strategiska avsikter. Under denna tidsperiod påbörjade militären diskret uppbyggnaden av en försvarslinje längs älvens sträckning. Noga utvalda berg med en taktisk betydelse valdes ut för att tillsammans med den breda älven bilda den sista barriären mot eventuella fiendeskap från öster. Planen inkluderade en möjlighet att mobilisera en styrka på 250 000 man från södra Sverige till Lule älvdal om behovet uppstod. Bomyrberget, även känt som Armébatteriet i folkmun, blev färdigtställt år 1963 och är det sista kvarvarande armébatteriet bland de som konstruerades för att skydda övergångarna längs Luleälven samt säkerställa älvens kraftverk...