Ekopark Vuollerim

Många människor rör sig i Ekopark Vuollerims skogar, för att plocka bär och svamp, jaga och fiska, åka skoter eller vandra. Foto: Svea Skog / Lotta Larsson

Sevärdheter

  1. Utgrävningsplatsen

Här har arkeologer grävt ut flera boplatser. Till utgrävningsplatsen går en spångad stig och i området finns flera skyltar som berättar om upptäckterna i området.

  1. Vuollerimselet

Trolsk gammal granskog med röd trolldruva och bombmurkla går ända ner till älven. Vid stranden står en stenbänk som minne av ekoparkens invigning där du kan slå dig ner och se vattnet flyta förbi.

  1. Fångstgropar

Det gamla deltalandskapet var mycket viltrikt och människorna byggde långa fångstgropsystem för att fånga bland annat älg. Åren har gjort groparna grundare men de syns fortfarande tydligt.

  1. Från toppen av Kainoberget har du bra överblick över ekoparken och ser hur både Stora och Lilla Luleälv rinner förbi på varsin sida.

  2. Fejferheden är en lättvandrad sandtallskog där du under svampår kan hitta den ovanliga smultronkantarellen, delikatessen goliatmusseron eller häxringar med rotfingersvamp.

  3. Höguddbäcken som rinner ut i Stora Luleälv har grävt sig ner i den sandrika jorden och bildat en djup ravin med en lövrik gammelgranskog. Här trivs den hotade trådbrosklaven, den gracila nornan och den lysande gula lappranunkeln.

  4. På vägen in i ekoparken kan du köra över Spegeldammen. När det rinner för mycket vatten spärras vägen av och du får ta en extra sväng via Letsi kraftstation.

  5. Västabäcken och Djupbäcken

Mitt i ekoparken ligger Brännmyran, en stor våtmark med gammal skog på myrholmar och längs bäckar. Där bäckarna rinner ut i Stora Luleälv finns en spännande lövrik grannaturskog med flera ovanliga arter som lunglav, rosenticka och ögonpyrola. Där Djupbäcken rinner ut i Stora Luleälv låg byn Djupbäck där Jokkmokks-Jokke föddes 1915. Numera ligger platsen dock under vatten.