Välkommen till Hotell Vuollerim

företagssida

Välkommen till Vuollerim Hotell & Camping

Välkommen till Bygdebolaget VIVA, Visioner i Vuollerimbygden AB med över 180 delägare som driver anläggningarna Hotell Vuollerim, Älvarnas Hotell och Vuollerim Camping.

HOTELL VUOLLERIM VID POLCIRKELN I LAPPLANDS INLAND

Hotel Vuollerim byggdes i slutet av 1950-talet och drevs i privat regi fram till 70-talet då militären tog vid och byggnaden användes som militärförläggning. Hösten 2006 köptes hotellet tillbaka till byn av ett nybildat bygdebolag med idag närmare 180 delägare – privatpersoner, föreningar och företag.

Bodenvägen 7, 960 30 Vuollerim