Kulturen berör oss på djupet och har förmågan att sprida glädje och främja vårt välbefinnande, både på själslig och fysisk nivå. Dessutom spelar kulturen en betydande roll i regioners tillväxt, tack vare sin starka attraktionskraft som lockar både inflyttare och besökare.

I Östersund erbjuds ett rikt och inspirerande kulturliv som ger en mängd upplevelser och skapar en plattform för olika konstformer. Här finns arenor för teater, dans, musik, bildkonst, litteratur och bevarandet av vårt kulturarv.

Några av de större kultur-verksamheterna och kulturhändelserna i Östersund är bland annat Nationalmuseum Jamtli, Teknikland, Gaaltije, Östersunds kommuns Kulturskola, Östersunds bibliotek, Storsjöyran, Östersund Blues Festival, LUX, Wilhelm Peterson-Berger stiftelsen, Konstens vecka, Östersunds Teaterverkstad, Cirkus kul och bus, Teaterförening Arnljotspelen för att nämna några verksamheter och spännande kulturevenemang.